Waalse Regering

De Waalse Regering is belast met de uitvoerende macht in Wallonië en is derhalve de initiatiefnemer voor het opstellen van ontwerpdecreten. De Waalse regering bekrachtigt ook alle decreten als tweede tak van de gewestelijke wetgevende macht. Ze vaardigt de Waalse decreten uit, beveelt de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad en vaardigt de verordeningen en besluiten uit die nodig zijn voor de uitvoering ervan.

Tijdens de legislatuur 2019-2024 telt de regering acht leden, met onder hen de minister-president. Elk regeringslid draagt de titel van minister.

De Waalse Regering wordt momenteel geleid door minister-president Elio Di Rupo.

Gouvernement de Wallonie